0

Volkswagen ใช้ Blockchain เพื่อติดตามข้อมูลวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่

 
April 24, 2019
 
        Volkswagen Group ประกาศความร่วมมือกับ Minespider GmbH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน Blockchain สำหรับจัดหา (Sourcing) วัตถุดิบเพื่อติดตามการผลิตแบตเตอรี่ของตัวเอง
 
 
VW ต้องการใช้ Blockchain จาก Minespider สำหรับการติดตามและ Tag ในส่วนของข้อมูลขั้นตอนต่าง ๆ ในซัพพลายเชน เช่น ที่มาของวัตถุดิบ และวัตถุดิบนั้นถูกใช้ไปได้อย่างไรโดยเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

การติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทที่มีสาขาและการทำงานในหลากหลายประเทศนั้นทำให้ความโปร่งใสในการจัดการและการตรวจสอบเป็นปัญหา วมถึงข้อกฎหมายในการจัดหาวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่ ทั้งยังเป็นการพิสูจน์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสามารถในการจัดหาขององค์กรที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการติดตามข้อมูลนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขุดแร่ขึ้นมาจากดินในเหมืองหรือโรงงานรีไซเคิลไปจนถึงการหลอมโลหะจนกระทั่งแบตเตอรี่สำเร็จและถูกติดตั้งลงในยานยนต์ หรือใช้สำหรับการติดตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของซัพพลายเชนนั่นเอง

การใช้ Blockchain นี้จะสร้างกุญแจ Cryptographic เพื่อป้องกันข้อมูลที่อาจรั่วไหลได้ในขณะที่สร้างความโปร่งใสให้กับผู้ตรวจสอบ โดยชั้นแรกของ Blockchain คือข้อมูลที่ถูกเข้าถึงได้ของวัตถุดิบนั้น ๆ ชั้นต่อมาเป็นข้อมูลจำเพาะที่ทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ และชั้นสุดท้าย คือ การเข้ารหัส
 
 
ที่มา :  Siliconangle.com
https://www.mmthailand.com/vw-blockchain-supplychain/