0

Technology Innovation Water

October 13, 2018
 
อิสราเอล โชว์ "นวัตกรรมน้ำดื่มจากอากาศ" ครั้งแรกในไทย
 
          อิสราเอล หนึ่งในประเทศตะวันออกที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งรุนแรง และมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ จากสภาพอากาศแบบ ทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร
 
 
          จากปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง น้ำ และอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของประเทศอิสราเอลก็คือ นวัตกรรมน้ำดื่มจากอากาศ ที่ทางบริษัท Water-gen สตาร์ทอัพชั้นนำจากอิสราเอล ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดึงน้ำในอากาศ มาแปลงเป็นน้ำสะอาดในระดับที่สามารถบริโภคได้ เรียกว่า waterfrom-air solutions ซึ่งมีราคาไม่สูงเกินไป นำไปใช้ที่ไหนก็ได้ สามารถใช้งานได้ทันที และมีวัตถุดิบเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ในชีวิตประจำวันซึ่งคืออากาศนั่นเอง อากาศที่ถูกแปลงเป็นน้ำจะถูกเก็บในถังสำรองในตัวเครื่อง โดยคาดหวังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเสมอภาค ในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดที่สามารถบริโภคได้
 
 
          ปัจจุบัน Watergen ได้พัฒนาเครื่องแปลงอากาศเป็นน้ำ : Atmospheric Water Generator (AWG) ออกมา 3 รุ่น โดยแบ่งตามปริมาณน้ำที่สามารถเก็บได้ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น

รุ่น Large Scale Atmospheric Water Generator (AWG) เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับระดับอุตสาหกรรมสามารถสำรองน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร
รุ่น GEN-350 AWG เป็นขนาดกลาง เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายมากกว่า สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
รุ่น Emergency Response Vehicle (ERV) เป็นรถบรรทุกหนักที่ติดตั้งเครื่อง AWG ไว้หลังรถ ทำให้สามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่คนในพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้
 
ซึ่งรุ่น GEN-350 AWG ซึ่งเป็นรุ่นที่นำมาจัดแสดงในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE 2018) เป็น เครื่องแปลงอากาศเป็นน้ำ แบบมีลมร้อนระบายออก มีโมดูลการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแบบบูรณาการ เช่น สภาวะ กลางวัน กลางคืน, สภาวะตามฤดูกาล, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ความสูง เป็นต้น ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ ตามสภาวะแวดล้อมภายนอก และในระบบมีอ่างเก็บน้ำขนาด 200 ลิตรและระบบบำบัดน้ำเพื่อรักษาความสดชื่นของน้ำ
 
ขั้นตอนการทำงาน เริ่มต้นด้วยการดูดความชื้นในอากาศ แล้วนำไปผ่านตัวกรองที่เรียกว่า multi-barrier เพื่อกรองฝุ่น และสิ่งสกปรกออกจากความชื้น หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำด้วยตะกอนแร่และคาร์บอนกัมมันต์ เมื่อได้น้ำที่ ผ่านการกรองแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรักษาน้ำด้วยจุลินทรีย์ด้วยหลอด UV เพื่อคงความสดชื่นของน้ำดื่มนั้น
 
จุดเด่นของเครื่องนี้ คือ สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายที่สามารถมากับน้ำได้ เช่น Pseudonmanas Aeruginosa หรือ Legionella โดยกระบวนการกรองอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ GENius ได้รับมาตรฐานองค์การอนามัย โลก (WHO) ผนวกระบบการกรองน้ำด้วยระบบแสงอัลตร้าไวโอเล็ตและสามารถติดตั้งเพื่อใช้งานได้กับทุกสภาพอากาศ แม้ว่าจะมีมลพิษทางอากาศก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว เครื่องนี้ยังมีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงพื้นที่ที่ขาดแคลนได้ โดยเครื่องนี้สามารถผลิตน้ำได้มากกว่า 600 ลิตร/วัน
 
ที่มา : https://www.mreport.co.th/news/trend-and-innovation/030-Technology-Innovation-Water