0

ตลาดโพลีเมอร์จากวัตถุดิบชีวภาพเติบโตเร็ว 2 เท่า

January 31, 2019
 
      จากปัญหามลภาวะของโลกไปจนถึงการรณรงค์กิจกรรมสีเขียวต่าง ๆ ทำให้วัสดุหรือวัตถุดิบที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตอันยั่งยืนของมนุษยชาติได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโพลีเมอร์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับเดียวกับโพลีเมอร์จากปิโตรเคมี
 
 
โพลีเมอร์จากวัตถุดิบชีวภาพนั้นผลิตจากวัตถุดิบมวลชีวภาพมากกว่าวัตถุดิบกลุ่ม Oleochemical ซึ่งในยุคก่อนหน้ามีกำแพงสำหรับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นต้นทุนและสัดส่วนการใช้งานแต่ด้วยนวัตกรรมด้านชีววิทยาสังเคราะห์ทำให้ทรัพยากรเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับงานอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาจากผลกระทบของการะตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก ทำให้การใช้พลาสติกนั้นลดลง
 
ด้วยความก้าวหน้าทางชีววิทยาสังเคราะห์ทำให้โพลีเมอร์ชีวภาพเกิดการเติบโตขึ้นอย่างมาก การผลิตวัตถุดิบสามารถเกิดขึ้นได้จากจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์หรือแบคทีเรียจากวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Feedstock) ซึ่งเป็นการลดการใช้งานทรัพยากรรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย โดยโพลีเมอร์จากวัตถุชีวภาพที่นิยมใช้กัน คือ PLA ซึ่งมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 2010 อย่างไรก็ตาม Monomer จากวัตถุดิบชีวภาพไม่ใช่ทางเลือกเดียวของการผลิตโพลีเมอร์ PHA ยังถือเป็นอีกตัวเลือกในเส้นทางนี้เช่นกัน
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/โพลีเมอร์ชีวภาพโตเร็ว/