0

บริการ
ฝึกอบรม ISO

บริการ
ที่ปรึกษา ISO

Online
Training

Contact
Us

ปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม
เข้าใจง่าย เน้นการประยุกต์ใช้ และสร้างทัศนคติที่ดี มีใบ Certificate ให้
ให้คำปรึกษาด้านการจัดการมาตรฐาน ISO ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องการจัดการองค์กร แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพ (Quality), ผลผลิต (Production), การตรวจประเมินองค์กร (Assessment) และให้บริการในการบริหารจัดการโครงการ (Project management)
การอบรม ISO ผ่าน internet
เพื่อสามารถฝึกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
ไม่ให้เสียเวลา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการติดต่อเรา
Tel : 02-192-2314
Moblie : 086-891-5410
E-mail :
worachit.c@wcsrth.com
Read More Read More Read More Read More