0

Simulation Software ทางเลือกฉลาด ๆ สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

October 24, 2018
 
        ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนำมาซึ่งการแข่งขันโดยใช้ศักยภาพที่หลากหลายและเจาะลึกในรายละเอียดยิ่งขึ้น สำหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีมูลค่าสูงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนหรือการออกแบบการทำงานของสายการผลิตสามารถส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง การใช้งานโปรแกรมจำลองกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สร้างความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจลงทุนและปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ด้วยข้อมูลที่มีความใกล้เคียงการใช้งานจริง
 
 
รู้จักกับ ‘โปรแกรมจำลอง’
 
        โปรแกรมจำลอง (Simulation Software) เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จำลองการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผนการทำงาน รวมถึงคาดการณ์กระบวนการและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยการวิเคราะห์และทดลองผ่านการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ จากระบบจำลองทำให้ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
        การใช้งานโปรแกรมจำลองนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายส่วนของงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การออกแบบ การบริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ สามารถใช้ออกแบบทั้งระบบเพื่อประเมินการทำงานล่วงหน้า ใช้ในการปรับแต่งบางส่วนของสายการผลิต เช่น การวางตำแหน่งหรือความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรใหม่ที่จะติดตั้งระบบ การจำลองจะทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงผลของการทำงานตามค่าที่ใส่ไว้ในซอฟท์แวร์โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องหรือดำเนินการใด ๆ ที่ต้องลงทุนด้านเวลาและเงินทุนจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสียหายของระบบ ความล่าช้าในการทำงานหรือการ Optimize การทำงานเป็นต้น
 
ข้อดีของการ ‘จำลอง’
 
  ความแม่นยำของการจำลองสายการผลิตหรือการทำงานขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ใส่ลงไปในซอฟท์แวร์ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมจำลองสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายดายด้วยการแสดงผลเป็นภาพ 3 มิติ และการแสดงผลด้วยกราฟหรือข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ทำให้การใช้งานโปรแกรมจำลองสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น จุดเด่นของการใช้โปรแกรมจำลองมีดังนี้
 
  • บริหารจัดการความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนในการผลิต
  • สร้างความสมดุลและปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • สามารถออกแบบและทำการทดลองกับสายการผลิตเพื่อให้เกิด Lean ที่เหมาะสมกับสายการผลิต
  • เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการ Six Sigma
  • ดำเนินการสอดคล้องกับเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
  • แสดงปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนผ่านการจำลอง
  • บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 
 
        นอกจากใช้โปรแกรมจำลองเพื่อขั้นตอนเตรียมการต่าง ๆ แล้ว ปัจจุบันโปรแกรมจำลองถูกใช้งานในรูปแบบใกล้เคียงกับการทำงาน Real-Time เพื่อรับข้อมูลที่เกิดขึ้นในทันทีสำหรับการคาดการณ์และการดำเนินการที่ทันท่วงทีภายใต้แนวคิด Digital Twin ที่ผู้ให้บริการชั้นนำเริ่มให้ความสนใจและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อตลาดแล้ว
 
 
        โปรแกรมจำลองถือเป็นทางออกสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนระบบอัตโนมัติหรือลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้โปรแกรมจำลองหรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามผู้ให้บริการได้ภายในประเทศซึ่งมีอยู่หลายรายได้ หากสนใจทดลองใช้และเรียนรู้โปรแกรมจำลองสำหรับการออกแบบสายการผลิตขอแนะนำ Simio โปรแกรมจำลอง Simio Personal Edition ที่สามารถทดลองใช้งานได้ ซึ่งเวปไซต์ Simio.com มีฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และใช้งานจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการสนับสนุนสำหรับภาคการศึกษาอีกด้วย สำหรับซอฟท์แวร์ออกแบบอื่น ๆ ที่แนะนำ เช่น Libercad.org Blender.org และ Blockscad3d.com ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/simulation-software-สายการผลิต/
  • Flexsim.com
  • Simul8.com
  • Simio.com