0

3 ซอฟท์แวร์ฝึกอบรมแรงงานอุตฯ แบบ 4.0

September 28, 2018
 
          ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้น “แรงงาน” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เหามะสมกับภารกิจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เสมอมา เมื่อมาถึงยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญของโลกการฝึกฝนทักษะแรงงานจึงต้องถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับโลกปัจจุบันโดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาร่วมเพื่อสร้างสุดยอดแรงงานที่เหมาะสมกับการทำงานในกระบวนการอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันเช่นกัน
 
 
          ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่สามารถใช้ในการฝึกอบรมแรงงานอาทิ AR, VR หรือซอฟท์แวร์จำลองต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาทักษะเฉพาะที่ลงลึกในรายละเอียด เช่น การถอดประกอบ การเรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน โดยใช้ระบบ 3 มิติจำลองวัตถุเสมือนจริง ในขณะเดียวกันหากถอยออกมามองภาพกว้างถึงเส้นทางการเรียนรู้และ Career Path หรือเส้นทางการเติบโตในอาชีพส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการวางแผนและพัฒนาอย่างเหมาะสมเช่นกัน
 
          ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนาทักษะแรงงานในปัจจุบันสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกทักษะโดยเฉพาะ การทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานหรือการทำหน้าที่แบบโปรแกรม ERP เป็นต้น ในวันนี้ Modern Manufacturing ขอนำเสนอซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนาทักษะแรงงานที่รองรับการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 3 ตัว ได้แก่
 
SABA
 
 
          Saba สามารถพัฒนาทักษะแรงงานผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย สามารถบริหารจัดการแรงงานจากเป้าหมายเฉพาะของแค่ละคนให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร สร้าง Lean รวมถึงสามารถระบุทักษะที่มีความต้องการในปัจจุบันของโรงงาน เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน

ด้วยความสามารถในการวางแผนสายงานที่ชัดเจน สามารถใช้ความรู้จากประสบการณ์และความรู้จากหลักวิชาการผ่านการแลกเปลี่ยน กระตุ้นและพัฒนาแรงงานด้วยทิศทาง การตอบสนองและระบบ Recognition ที่สนับสนุนศักยภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ที่มีทั้ง Informal Learning, Social Learning, Video Learning และ Micro Learning เป็นต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: SABA
 
MasterControl
 
 
          MasterControl เป็นสะพานเชื่อมต่อการฝึกทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ทำให้กระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมแรงงานที่มีคุณภาพตรงกับเป้าหมายขององค์กรต้องมีเอกสารที่ถูกต้องรวมถึงการบันทึกผลการอบรมเพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 
การใช้ MasterControl ทำให้สามารถตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลเพื่อตรวจสอบการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่องานที่ต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นสะพานระหว่างการทำงานจริงและการฝึกอบรม เพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบต่าง ๆ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: MasterControl
 
SkyPrep
 
 
          Skyprep สนับสนุนการออกแบบและการฝึกอบรมทักษะของแรงงานและผู้จัดการด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญกับโครงการของคุณ สามารถออกแบบการฝึกให้กับฝ่ายขายหรือดำเนินการฝึกแบบพิเศษเฉพาะเจาะจงก็ได้เช่นกัน

ด้วยระบบคุณภาพจาก Skyprep สามารถบริหารจัดการการอบรมทางด้านคุณภาพ ความเสี่ยง ความปลอดภัยรวมถึงการฝึกอื่น ๆ อ่าทิ การวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากรากฐานของปัญหา และทำการเข้าถึงระบบผ่านเบราเซอร์ (ออนไลน์) ได้จากทุกที่ ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือนอกสถานที่

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: SkyPrep
 
          จะเห็นได้ว่าซอฟท์แวร์สำหรับการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถออกแบบหลักสูตรได้เองและนำไปใช้งานผ่านระบบ ทำให้สามารถติดตาม สังเกตการเรียนรู้ ประเมิน รวมถึงพัฒนาเส้นทางอาชีพของแรงงงานได้อย่างชัดเจน ลดค่าใช้จ่ายและทำการอบรมอย่างเป็นระบบที่โปร่งใสชัดเจนมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างการฝึกฝนผ่านโปรแกรมจำลอง (Simulation) คือ การทดสอบที่เน้นสำหรับความรู้เชิงทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่สามารถปรับให้เข้ากับการฝึกอบรมที่มีการปฏิบัติ เช่น การซ่อมบำรุงต่าง ๆ หรือการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์ของแต่ละโปรแกรมที่มี สามารถติดตามผลลัพธ์และภาพรวมของการฝึกอบรมหรือรายงานผลการทำงานก็ได้ด้วยเช่นกัน
 
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/