0

บริษัทของ Google ‘Wing’ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเจ้าแรกในการใช้โดรนขนส่งสินค้า

 
April 25, 2019
 
        Wing Aviation LLC บริษัทในเครือ Alphabet Inc. หรือบริษัทแม่ของ Google ถือเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรองรับว่าเป็นผู้ควบคุมโดรนอย่างเป็นทางการจากภาครัฐในสถานะเดียวกันกับสายการบิน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการขนส่งทางอากาศที่จะมีโดรนเป็นตัวแปรสำคัญ
 
 
ใบอนุญาตที่ได้รับในครั้งนี้มาจาก U.S. Federal Aviation Administration (FAA) และ Department of Transportation ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับสายการบินขนาดเล็ก ซึ่งทำให้สามารถใช้งานโดรนในการส่งสินค้าที่มีขนาดเล็กได้ โดยบริษัทฯ จะเริ่มให้บริการใน Virginia ก่อนภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากได้รับการอนุญาต หลังจากนั้นจะเริ่มขยายขอบเขตบริการไปในพื้นที่ต่าง ๆ กัน อาทิ Helsingi, Finland และ Australia

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเปิดประตูสู่การขนส่งรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ E-Commerce ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งจุดเด่นของการใช้งานโดรนนอกจากเรื่องความรวดเร็วสะดวกสบาย และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการขนส่งลงได้กว่า 27% อีกด้วย 
 
 
ที่มา :  Bloomberg.com
https://www.mmthailand.com/wing-โดรน-google-faa-อนุญาต/