0

Fastblade ศูนย์ทดสอบพลังงานจากคลื่นแห่งแรกของโลก

 
April 3, 2019
 
        Fastblade โครงการศูนย์ทดสอบพลังงานจากคลื่นตั้งเป้าเร่งความเร็วในการพัฒนาวัตถุดิบและโครงสร้างสำหรับพลังงาจากคลื่น โดยจัดตั้งขึ้นใน Scotland ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Babock International และ University of Edinburgh
 
 
รูปภาพต้นแบบของใบกังหัน
Source: fastblade.eng.ed.ac.uk
 
โครงการ Fastblade นี้ตั้งอยู่ที่ Rosyth มีเป้าหมายเพื่อเร่งการพัฒนาใบกังหันสำหรับคลื่นในรูปแบบของโครงการใหญ่ โดยวิศวกรวางแผนใช้งานแรงที่มีความซับซ้อนซึ่งสามารถจำลองสภาพแวดล้อมของโลกจริงได้เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการ โดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ คือ เทคโนโลยีไฮดรอลิกที่พัฒนาโดย Artemis Intelligent Power ซึ่งเป็นบริษัทของมหาวิทยาลัย Edinburgh เอง ทำให้สามารถทดสอบโครงสร้างได้ไวขึ้นทั้งยังใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำหรับระบบวัดประเมินจะเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ทดสอบ เพื่อทำความเข้าใจสำหรับความเสียหายรวมที่จำเกิดขึ้นและยกระดับโครงสร้างผ่านการชี้นำของข้อมูล ซึ่งเป็นการผลักดันโครงการผ่านข้อมูลที่เห็นผลได้รวดเร็ว ชัดเจน เนื่องจากวัสดุในการผลิตใบกังหันนั้นเป็นวัสดุคอมโพสิทที่จำเป็นต้องทนทานต่อโหลดของการทำงานที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของทะเลเป็นเวลานานกว่า 2 ทศวรรษ

การพัฒนาในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับโครงการ Swansea Bay Tidal Lagoon สำหรับผลิตพลังงานทางเลือกจากคลื่นที่โดนสหราชอาณาจักรปัดตกไปเมื่อปีที่แล้วด้วยความกังวลด้านต้นทุนต่าง ๆ ซึ่งโครงการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ Swansea Bay Tidal Lagoon สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยสถานที่ผลิตกำลังไฟฟ้านี้มีแผนติดตั้งกังหันพลังน้ำ 16 ตัว และะยังเป็นกำแพงป้องกันคลื่นน้ำความยาว 9.5 กิโลเมตร ที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าให้กับประชาชนกว่า 155,000 ครัวเรือนเป็นระยะเวลากว่า 120 ปีอีกด้วย
 
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/fastblade-พลังงานจากคลื่น/

Themanufacturer.com