0

หุ่นยนต์ Fanuc มีบทบาทอย่างไรในโรงงานผลิตชีส

February 13, 2019
 
      หากขึ้นชื่อว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแล้วหลายคนอาจคาดหวังการทำงานที่รวดเร็ว ทำงานในส่วนที่อันตรายและต้องการความแม่นยำ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่สำหรับธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วหุ่นยนต์อาจยังดูห่างไกลกับความเป็นจริงด้วยปัญหาแวดล้อมต่างๆ แต่สำหรับหุ่นยนต์ของ Fanuc แล้วกลับสามารถมีบทบาทในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้อย่างน่าสนใจ
 
 
ปัญหาส่วนใหญ่สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งมีการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกับอุตสาหกรรมอาหารนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับความชื้นและการปนเปื้อนเชื้อโรคเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การใช้งานหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการบรรจุวัตถุดิบหลังการแปรรูปซึ่งเป็นส่วนที่อาหารค่อนข้างคงตัวและกระบวนการต่างๆ ค่อนข้างคงที่
 
สำหรับหุ่นยนต์จาก Fanuc ที่มีอยู่หลากหลายรุ่นได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการบรรจุชีส ณโรงงานชีส Västerbotten ทำหน้าที่ขนส่งและแปรรูปชีสก้อนขนาดใหญ่ให้มีขนาดที่เล็กลง เริ่มต้นตั้งแต่การนำออกจากนำชีสออกมานอกหีบห่อเดิมเพื่อแยกย่อยขนาดชีสก้อนใหญ่ จากนั้นจึงนำมาห่อหุ้มด้วยวัสดุพื้นฐานก่อนทำการขั้นแรกและคัดแยกจัดใส่ภาชนะ แล้วจึงนำไปจัดเรียงบนพาเลทเป็นอันเสร็จสิ้น
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/หุ่นยนต์-fanuc-โรงงานชีส/