0

AI ทำให้อาชีพด้านอุตสาหกรรมต้องการทักษะที่สูงขึ้นซึ่งมาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 
May 7, 2019
 
       The Manufacturer รายงานถึงสภานการณ์อุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรที่แรงงานทักษะระดับต่ำกำลังสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะเดียวกันแรงงานมากกว่าครึ่งตั้งเป้าพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความสามารถในการรับมือสำหรับการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่จากเทคโนโลยี ซึ่งมาพร้อมกับผลตอบแทนสำหรับการทำงานที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน
 
 
นักอุตสาหกรรมมากกว่า 2 ใน 3 จากการสำรวจในสหราชอาณาจักรนั้นตั้งเป้าในการลงทุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาทักษะใน 12 เดือนข้างหน้าให้กับทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางวิศวกรรม ซึ่งการทำงานในระดับที่ต้องการทักษะน้อยนั้นจะถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีในกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานที่เป็น Routine ได้เป็นอย่างดี

จากข้อมูลบริษัทในสหราชอาณาจักรที่ได้ทำการสำรวจพบว่า
  • 24% เสาะหาสนับสนุนจากภายนอกเพื่อช่วยแรงงานที่มีทักษะต่ำซึ่งจะถูกทดแทนได้มีการจ้างงานที่อื่นขึ้น
  • 54% ตั้งเป้า Up-Skill สำหรับงานใหม่ที่เกิดขึ้น
  • 58% ตั้งเป้า Re-Skill เพื่อทำงานในภาคส่วนอื่นของธุรกิจ
ทักษะที่อยู่ในความเสี่ยงและต้องเกิดการ Up-Skill และ Re-Skill ขึ้นโดยไล่เรียงตามลำดับความเร่งด่วน ได้แก่
  1. การฝึกอบรมด้านสุขภาวะและความปลอดภัย
  2. ทักษะด้านเทคนิควิศวกรรม
  3. ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ
  4. ทักษะด้าน Productivity
  5. ทักษะด้านธุรกิจ
  6. ทักษะส่วนบุคคล
  7. ทักษะด้านดิจิทัล
จากข้อมูลที่มีในสหราชอาณาจักรทำให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลสำหรับการทำงานที่ต้องการทักษะน้อย ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่วนมากเตรียมรับมือด้วยการผันตำแหน่ง การพัฒนาทักษะ หรือมนกรณีที่เลวร้ายก็ยังคงมีการหาช่องทางเพื่อหาอาชีพอื่น ๆ ให้สำหรับแรงงานที่ขาดแคลนทักษะจริง ๆ
 
 
ที่มา :  Themanufacturer.com
https://www.mmthailand.com/ai-ทักษะ-uk/