0

วิศวกร MIT พัฒนาอากาศยานที่บินได้โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว!

November 26, 2018
 
         วิศวกรจาก MIT สร้างเครื่องบินที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกของโลก! ไม่มีการใช้งานกังหันหรือใบพัดใด ๆ โดยอากาศยานยนต์น้ำหนักเบานี้ใช้พลังงาน Ionic Wind หรือลมไอออน ที่นอกจากเงียบแล้วยังสร้างพลังงานไอออนที่ทรงพลังพอที่จะบินได้โดยมั่นคงราบรื่น ซึ่งเรียกนัวตกรรมนี้ว่า Ion Drive
 
 
          อากาศยานรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ใช้งานพลังงานจากฟอซซิลอีกต่อไป ไม่มีการปล่อยของเสีย มีลักษณะทางวิศวกรรมที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งตัวต้นแบบนั้นเป็นการออกแบบในลักษณะของเครื่องร่อนน้ำหนัก 5 ปอนด์ ปีกยาว 5 เมตร พร้อมขึงสายบาง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำ Electrode ประจุบวกในขณะที่สายที่หนากว่าอยู่บริเวณปีกทำหน้าที่เป็นประจุลบ
 
เครื่องบินต้นแบบนี้ใช้แบตเตอรี่ Lithium-Polymer ซึ่งบรรจุพลังงานประจุบวกไว้กว่า 4 หมื่นโวลท์ เมื่อพลังงานถูกป้อนให้กับสายจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและปลด Electron ประจุลบจากโมเลกุลบรรยากาศโดยรอบ ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่ดูดโลหะ โมเลกุลของอากาศที่ถูกทิ้งไว้นั้นเพิ่งได้รับการ Ionized และทำหน้าที่เหนี่ยวนำประจุลบที่ด้านหลังของเครื่องบิน หมอกของไอออนก่อนตัวขึ้นรอบสายที่มีประจุลบ โดยประจุเหล่านี้เกิดการชนกันมากกว่าล้านครั้งกับโมเลกุลในอากาศสร้างแรงผลักดันให้อากาศยานเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 
ทางทีมพัฒนาได้ทำการทดสอบกว่า 10 ครั้งและได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันในการวัดประเมินการทำงานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้การบินนั้นมีความมั่นคงราบรื่น ซึ่งขั้นตอนต่อไปของการพัฒนา คือ การเพิ่มน้ำหนักที่ระบบจะรองรับได้ ความสำเร็จนี้เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในอนาคตอันใกล้สำหรับทั้งอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/วิศวกร-mit-พัฒนาiondrive/
       http://news.mit.edu/2018/first-ionic-wind-plane-no-moving-parts-1121