0

พาชมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI

October 18, 2018
 
          กระแสความต้องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยานยนต์มากมายต่างลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงขยายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่มีการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่การเปิดโรงงานของ Tesla ในจีน วันนี้ Modern Manufacturing พาทุกท่านชมคลิปการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของผู้ผลิตยานยนต์ AUDI เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต EV ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก
 
 
          มอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปอย่างมาก เริ่มต้นจากแหล่งพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างกำลังส่งในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปนั้นใช้การจุดระเบิดและเชื้อเพลิงจากน้ำมัน ทำให้โครงสร้างและรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์สองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับสายการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของ AUDI นั้นกว่า 80% เป็นการใช้งานระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการผลิตโดยมีแรงงานเป็นผู้คอยตรวจสอบและดำเนินการในบางส่วนเท่านั้น โดยปัจจุบันโรงงานนี้สามารถผลิตมอเตอร์ได้ประมาณ 400 ตัวต่อวันและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแรงงานประมาณ 100 คนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 130 คนเมื่อถึงเวลาสิ้นปี สายการผลิตปัจจุบันทำงานเพียงกะเดียวแต่มีแนวโน้มในการปรับเป็น 3 กะ ในอนาคต มอเตอร์ที่ผลิตขึ้น ณ โรงงานนี้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีการใช้ Stator เพื่อการใส่สายทองแดงเคลือบน้ำยาวานิชได้มากขึ้น ทำให้การพันสายอัดแน่นมากขึ้นส่งผลต่อกำลังการทำงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนสันดาปรวมถึงสร้างความยั่งยืนทั้งทางด้านทรัพยากรและความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเช่นกัน
 
 
          การเพิ่มขึ้นของยอดการผลิตและอัตราจ้างงานสามารถยืนยันการเติบโตของ EV ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ประเทศไทยเองเริ่มปรับตัวและมีผู้พัฒนา EV จำหน่ายแล้วในปัจจุบันแต่ทว่าตลาดของเครื่องยนต์สันดาปในภูมิภาค SEA ยังคงมีความเข้มแข็งอย่างมาก สวนทางกับการเปลี่ยนแปลงตลาดเครื่องยนต์สันดาปทั่วโลกที่มองว่าสร้างมลพิษอย่างชัดเจนทำให้ตลาดกำลังหดตัวลง ผู้ประกอบการที่ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ผลิตยานยนต์ต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศจีนกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำเร็จ EV จะสามารถเอาชนะในการแข่งขันด้านราคาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาด้านมลพิษต่าง ๆ ที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทำให้อนาคตของเครื่องยนต์สันดาปนั้นมีทางรอดอยู่ไม่มากนักท่ามกลางคู่แข่งมากมายในภูมิภาค
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าaudi