0

ปี 2018 ทำลายสถิติการปลดปล่อยมลพิษสูงสุด

 
March 27, 2019
 
        ในปี 2018 ที่ผ่านมาอัตราการปลดปล่อย Carbon Dioxide สูงถึง 33 ล้านตัน มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 1.7% ซึ่งเป็นเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 ทั้งยังทำลายสถิติการปลดปล่อย CO2 ที่สูงที่สุดอีกด้วย
 
 
การขยายตัวของอัตราการปลดปล่อย CO2 นั้นเป็นผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการตลาด สะท้อนการบริโภคน้ำมันของสหรัฐฯ ที่มากขึ้น และการเผาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นของทั้งจีนและอินเดีย จากแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่าก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานและหน่วยที่เกี่ยวข้องยังเป็นที่นิยมอยู่ ในขณะที่การติดตั้งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เกิดการชะงักงัน

ความต้องการสำหรับถ่านหินนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองสำหรับปี 2018 มีเอเชียเป็นปัจจัยหลักเนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในพื้นที่นั้นยังบริสูทธิ์ไม่เพียงพอ แม้ว่าในสัดส่วนถัวเฉลี่ยทั่วโลกของถ่านหินจะลดลงแต่ยังคงครองสัดส่วนของพลังงานที่ทั่วโลกใช้มากที่สุด โดยการใช้งานก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นถึง 4.6% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดตั้งแต่ปี 2010
 
 
ที่มา : Industryweek.com
https://www.mmthailand.com/ปี-2018-ปล่อย-co2-สูงสุด/