0

บางจากลงทุนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า Startup จากอเมริกา!

 
April 19, 2019
 
        สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อยอดการลงทุนด้านพลังงานแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยการเข้าลงทุนบริษัท Enevate ซึ่งเป็น Startup จาก California
 
 
BiiC ลงทุนในบริษัท Enevate ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตลิเทียมแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้สามารถรองรับการชาร์จพลังงานได้รวดเร็วขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับการชาร์จทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้เป็นสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Charging Stations ที่ชาร์จได้รวดเร็วเทียบเท่ากับการเติมน้ำมัน และสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย หรือบนถนน ระหว่างทางขับขี่สู่จุดหมายปลายทาง

นอกจากนี้ยังพัฒนาความจุพลังงานให้สามารถใช้งานได้โดยมีระยะทางที่มากขึ้นถึง 30% อีกทั้งยังทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิได้ต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย โดยสถาบัน BiiC มองว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดเข้ากับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจการผลิตรถ EV ในอนาคตซึ่งมีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท Enevate ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกกว่า 80 รายการทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างรอจดทะเบียน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย
 
 
 
ที่มา :   https://www.mmthailand.com/บางจาก-แบตเตอรี่-ev/