0

นักวิจัยเกาหลีเจ๋ง! พัฒนา Wearable Display ที่ให้พลังงานในตัวเองได้

 
March 29, 2019
 
        นักวิจัยจาก KAIST พัฒนาเสื้อผ้า Smart Clothing ที่เป็น Wearable Display ซึ่งมีพื้นฐานจากสิ่งทอที่สามารถทั้งสวมใส่ ซักทำความสะอาดและใช้งานในชีวิตประจำวันได้ โดยการแก้ปัญหาด้านแหล่งพลังงานและการแทรกซึมของความชื้นที่ทำให้เกิดการทำงานขัดข้อง
 
 
ทีมนักวิจัยจาก The Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) แก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ Wearable Display ซึ่งเป็นการทอ Display Module ขึ้นมาบนสิ่งทอจริงซึ่งมีการผสมผสาน Polymer Solar Cells (PSCs) และ Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) ซึ่ง PSCs เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีแนวโน้มที่สดใสสำหรับแหล่งพลังงานในยุคต่อไป โดนเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สวมใส่และการใช้งานกลุ่ม Optoelectronic เพราะ PSCs สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างเสถียรโดยไม่ต้องมีแหล่งพลังงานภายนอก ในขณะที่ OLEDs สามารถใช้งานได้ในระดับ Milliwatts

อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกปัญหาที่ให้ขบคิด คือ ความอ่อนไหวอย่างมากต่อความชื้นภายนอกและออกซิเจน ปรกติแล้วจะใช้การห่อหุ้ม (Encapsulation Barrier) สำหรับการใช้งานทั่วไป มักสูญเสียจุดเด่นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ ทำให้เกิดข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์สำหรับ Wearble Display เนื่องจากต้องเจอสภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ต้องเจอทั้งฝนและการทำความสะอาด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยได้พัฒนาการห่อหุ้มที่สามารถทำงานได้โดยไม่เสียคุณสมบัติในการทำงานหลังจากการซักล้าง ด้วยการใช้ Atomic Layer Deposition (ALD) และ Spin Coating หรือกระบวนการหมุนเคลือบ เทคนิคเหล่านี้ทำให้ PSCs, OLEDs และการห่อหุ้มเกิดความเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพียงเล็กน้อยแม้จะผ่านการซักกว่า 20 ครั้งโดยแต่ละครั้งใช้เวลา 10 นาที ซึ่งอุปกรณ์ห่อหุ้มทำงานได้อย่างเสถียรด้วยรัศมีความโค้งต่ำเพียง 3 มิลลิเมตร ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานได้เป็นอย่างดี ในท้ายที่สุดสามารถพัฒนาให้ไม่เกิดการเสื่อมสภาพของคุณสมบัติเลยมากกว่า 30 วันแม้จะต้องเผชิญกับความเค้นดัดและการซักล้าง
 
 
ที่มา : Sciencedaily.com
https://www.mmthailand.com/นักวิจัยเกาหลีเจ๋ง-wearable_display/