0

คอมพิวเตอร์แยกวัตถุในภาพได้อย่างไร?

 
March 28, 2019
 
        ทุกวันนี้การใช้เทคโนโลยี Machine Vision หรือการใช้กล้องประมวลผลภาพในงานอุตสาหกรรมนั้นกลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลักดันธุรกิจ และด้วยความก้าวหน้าต่าง ๆ ไม่ว่า AI หรือ Software ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตรวจจับและประมวลผลข้อสมูลที่เกิดขึ้น แต่เคยรู้กันไหมว่าการที่กล้องตรวจจับข้อมูลได้นั้น Software และคอมพิวเตอร์ต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง
 
 
ในยุคแรกเริ่มนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถแยกวัตถุต่าง ๆ ได้ดีนัก แต่ด้วยความช่วยเหลือของ AI ทำให้ปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยความแม่นยำกว่า 99% เป็นผลจากการใช้งาน Image Classification กล่าว คือ นำรูปแต่ละรูปจัดแยกกลุ่มหรือประเภทไว้จากนั้นจึงใช้การเรียนรู้ของ AI เพื่อหาจุดร่วมหรือจุดเหมือนจากข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมาก แต่ด้วยความแตกต่างในรายละเอียดจำนวนมาก เทคโนโลยีนี้ในยุคเบื้องต้นจึงสามารทำได้เพียงแค่การคาดเดาสิ่งที่ใกล้เคียงด้วยการลิสท์ความเป็นไปได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไร ซึ่งอาจทำได้เพียงตรวจจับวัตถุเดียว

แต่ถ้าหากผสมระบบ Object Detection จะสามารถจับวัตถุหลากหลายชนิดและแยกออกจากกันได้ ซึ่งสามารถออกคำสั่งให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบและระบุชนิดวัตถุที่แยกได้บนภาพแต่ยังคงใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับการประมวลภาพ เมื่อระบบได้ถูกอัพเกรดขึ้นความรวดเร็วในการประมวลผลกลับสูงขึ้นถึง 10 เท่า และที่จุดสูงสุดคอมพิวเตอร์สามารถติดตามวัตถุได้แบบ Real-Time ทั้งยังสามารถขยาย-หดกรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ซึ่งการทำงานที่ลื่นไหลต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนำได้นี้เองที่สามารถปรับเข้าสู่การใช้งานยานยนต์อัตโนมัติได้


การทำงานของกล้องหรือระบบประมวลผลภาพนั้นมีพื้นฐานอยู่บนรูปแบบที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถใช้แนวคิดดังกล่าวกับการทำงานได้หลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนุตสาหกรรมที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การยืนยันตัวตน หรือการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
 
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/computerแยกวัตถุอย่างไร/