0

กระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลอย่างไร?

January 3, 2019
 
         อะลูมินัม/อะลูมิเนียม หนึ่งในวัสดุที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงบานประตู ทำให้ปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้จากอะลูมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้การนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้กลายเป็นความสำคัญต่อทรัพยากรโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด
 
 
          อะลูมิเนียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่สามารถพบได้ทั่วไป และอาจหาได้ง่ายดายอย่างมากแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้อะลูมิเนียมมีราคาสูง คือ วิธีการสกัดออกมา นอกจากนี้อะลูมิเนียมยังต้องการอุณหภูมิที่สูงถึง 660 องศาเซลเซียสในการหลอมละลายอีกด้วย ในอดีตเคยมีช่วงเวลาที่อะลูมิเนียมนั้นมีราคาสูงกว่าทองคำด้วยซ้ำ ซึ่งการใช้งานกระป๋องอะลูมิเนียมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1959 ในสหรัฐอเมริกาโดยใช้เพื่อบรรจุเบียร์ และการรีไซเคิลเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้น ผู้ที่นำกระป๋องมาคืนจะได้รับเงินราว 1 เซนต์ โดยขั้นตอนการรีไซเคิลเบื้องต้นมีดังนี้
 
 
  1. ระบบจะทำการคัดแยกอะลูมิเนียมออกจากวัสดุอื่น ๆ
  2. ทำความสะอาดอะลูมิเนียม
  3. นำวัสดุที่สะอาดแล้วเข้าเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 730 องศาเซลเซียส
  4. เมื่ออะลูมิเนียมหลอมละลายและสัมผัสกับอากาศจะเกิดอะลูมิเนียมออกไซด์เกาะ ต้องใช้เครื่องจักรในการนำเศษเหล่านี้ออกจากเตาเผา
  5. โลหะเหลวที่ได้จากการหลอมละลายจะถูกลำเลียงไปสู่แม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูป
  6. แท่งโลหะที่ได้จะมีขนาดใหญ่มาก จากคลิปวิดีโอมีขนาดสูงกว่า 10 เมตร หนัก 27 ตัน ใช้กระป๋องรีไซเคิลกว่า 1.5 ล้านกระป๋อง
  7. แท่งโลหะที่ได้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปให้มีความหนาเพียง 1/4 มิลลิเมตร ทำให้ได้ความยาวกว่าา 10,000 เมตร หลังการรีดแปรรูป
 
ที่มา : https://www.mmthailand.com/การรีไซเคิลกระป๋อง