0

กฟน. เผยอัตราการใช้ไฟปี 62 พุ่งไม่หยุด

 
May 17, 2019
 
       กฟน. เผยอัตราการใช้ไฟปี 62 พุ่งไม่หยุด กฟน. เผย ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ใน พื้นที่ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิมเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562
 
 
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Max. Demand) ของพื้นที่ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิมเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ที่ผ่านมา เท่ากับ 9,525.93 เมกะวัตต์ ถือเป็นค่าสูงสุดของ กฟน. ในปัจจุบัน และมากกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ผ่านมา เท่ากับ 9,412.56 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่ 2 ภายในเดือนเดียวกัน

สำหรับสถิติค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Max Demand) ที่เคยเกิดขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง ของ กฟน. มีค่าดังนี้ ปี 2559 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ 9,296.57 เมกะวัตต์ ปี 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม ที่ 9,114.74 เมกะวัตต์ และในปี 2561 วันที่ 24 เมษายน อยู่ที่ 8,889.82 เมกะวัตต์ โดย กฟน. พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ ตลอด 24 ชม. แม้จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
ที่มา :  https://www.mmthailand.com/กฟน-เผยอัตราการใช้ไฟปี-62/